Gulgrått tofsfly
Zanclognatha tarsipennalis (Treitschke, 1835)

Gulgrått tofsfly Zanclognatha tarsipennalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Zanclognatha tarsipennalis (Treitschke, 1835), hane. Gulgrått tofsfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 27-32 mm. Larven lever på torra blad av diverse lövträd och örter, förpuppning mellan blad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer