Hösttaggfly
Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)

Hösttaggfly Asteroscopus sphinx T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Asteroscopus.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766). Hösttaggfly förekommer sällsynt från Sk till Nä. Vingbredd 41-46 mm. Larven lever på diverse träd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer