Silkessäckspinnare
Phalacropterix graslinella (Boisduval, 1852)

Silkessäckspinnare Phalacropterix graslinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Phalacropterix.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phalacropterix graslinella (Boisduval, 1852). Silkessäckspinnare.

Beskrivning

Vingbredd hos hanen 20-22 mm. Huvudhår svarta. Antenner kamtandade, kortare än hälften av framvingelängden. Framvingarna genomskinligt mörkgrå, så även bakvingarna. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 10-12 mm. Huvud ljusbrunt, bakkropp ljusbrun. Antenner tillbakabildade och består enbart av ett litet utskott.

Biologi

Habitat

Finns på torra, öppna miljöer.

Associationer

Värdväxter: Calluna, Vaccinium, Rubus, Salix, Betula, gräs.

Beteende

Honan avlägsnar sig inte från larvsäcken. Hanen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i slutet av maj till mitten av juli. Den säckbärande larven lever på diverse buskar och örter. Säckens längd 18-22 mm, gråaktig och klädd med tvärställda strån och grenstycken. Det andra året är den överspunnen med en tät, ljusgrå vävnad. Den har en tvåårig utveckling.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den sällsynt i västra Danmark, östra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer