Vassfly
Chilodes maritima (Tauscher, 1806)

Vassfly Chilodes maritima T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Chilodes.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Chilodes maritima (Tauscher, 1806). Vassfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 28-33 mm. Larven lever inuti vassrör på diverse rester av andra insekter, förpuppning i vassröret.

Mediafiler på webben
Läs mer