Apelmärgmal
Blastodacna atra (Haworth, 1828)

Apelmärgmal Blastodacna atra T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Blastodacna atra (Haworth, 1828). Apelmärgmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Me. Vingbredd 8-12 mm. Larven lever i knopparna på äpple.

Mediafiler på webben
Läs mer