Bergmynteminerarmal
Stephensia brunnichella (Linnaeus, 1767)

Bergmynteminerarmal Stephensia brunnichella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Stephensia brunnichella (Linnaeus, 1767). Bergmynteminerarmal förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 8-9 mm. Den ljusgröna larven gör fläckminor i bergmynta, förpuppning i en vit kokong i bladkanten. Mina av Bergmynteminerarmal Stephensia brunnichella i bergmynta. (prep 10249)

Mediafiler på webben
Läs mer