Mjölkörtsspinnare
Lemonia dumi (Linnaeus, 1758)

Mjölkörtspinnare Lemonia dumi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Lemonia.)
Lemonia dumi (Linnaeus, 1758), hane, larv. Mjölkörtspinnare förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 45-52 mm. Larven lever på maskros och fibbla, förpuppning i jorden eller under nedfallna löv utan kokong. (Vid larvuppfödning har det visat sig att puppan kan övervintra ett till två år, in. litt. Åke Petersson)

Mediafiler på webben
Läs mer