Bergnejlikmal
Klimeschiopsis kiningerella (Duponchel, 1843)

Bergnejlikmal Klimeschiopsis kiningerella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Klimeschiopsis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep MC 1890)Klimeschiopsis kiningerella (Duponchel, 1843). Bergnejlikmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever troligen på tjärblomster och fjällnejlika.

Mediafiler på webben
Läs mer