Hagtornmärgmal
Blastodacna hellerella (Duponchel, 1838)

Hagtornmärgmal Blastodacna hellerella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Blastodacna hellerella (Duponchel, 1838). Hagtornmärgmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 8-12 mm. Larven lever i bären på hagtorn.

Mediafiler på webben
Läs mer