Ullgumpsmätare
Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775)

Ullgumpsmätare Alsophila aescularia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Alsophila.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775. Ullgumpsmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vs. Vingbredd 30-34 mm, honan med starkt reducerade vingar. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer