Getapelsikelvecklare
Ancylis unculana (Haworth, 1811)

Getapelsikelvecklare Ancylis unculana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ancylis unculana (Haworth, 1811). Getapelsikelvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 13-18 mm. Larven lever i augusti september i två sammanfästa blad av getapel och brakved, förpuppning i en kokong i ett nedfallet blad av näringsväxten. Synonym Tortrix derasana Hübner, 1813

Mediafiler på webben
Läs mer