Jättestarrmott
Nascia cilialis (Hübner, 1796)

Jättestarrmott Nascia cilialis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Nascia.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
(prep 10809)Nascia cilialis (Hübner, 1796). Jättestarrmott förekommer sällsynt i Sk, Bl, Nä och på Öl, Go. Vingbredd 20-24 mm. Larven lever i augusti september på starrblad, förpuppning i en kokong på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer