Sörjande fältmätare
Spargania luctuata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sörjande fältmätare Spargania luctuata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Spargania.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Spargania luctuata (Hübner, 1813), hane, larv. Sörjande fältmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 25-28 mm. Larven lever fämst på mjölkört, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer