Vitvingespinnare
Arctornis l-nigrum (Müller, 1764)

Vitvingespinnare Arctornis l-nigrum T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Arctornis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Arctornis l-nigrum (Müller, 1764). Vitvingespinnare förekommer sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 45-60 mm. Larven lever på bl. a. asp, bok, lind, alm och vide, förpuppning i en kokong mellan sammanspunna blad.

Mediafiler på webben
Läs mer