Kantfläckat bandfly
Noctua orbona (Hufnagel, 1766)

Kantfläckat bandfly Noctua orbona T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Noctua orbona (Hufnagel, 1766). Kantfläckat bandfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 35-45 mm. Larven lever på diverse gräs och örter, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Noctua subsequa Denis & Schiffermüller, 1775

Mediafiler på webben
Läs mer