Töcknig tryminerarmal
Perittia obscurepunctella (Stainton, 1848)

Töcknig tryminerarmal Perittia obscurepunctella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Perittia obscurepunctella (Stainton, 1848). Töcknig tryminerarmal förekommer sällsynt i Sk och Up. Vingbredd 8-10 mm. Den gröngrå larven gör fläckminor i kaprifol och try, förpuppning under bark eller i barkspringor. Mina av Töcknig tryminerarmal Perittia obscurepunctella i kaprifolblad.

Mediafiler på webben
Läs mer