Olvonvårvecklare
Acleris schalleriana (Linnaeus, 1761)

Olvonvårvecklare Acleris schalleriana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Acleris schalleriana (Linnaeus, 1761). Olvonvårvecklare förekommer tämligen sällsynt från Öl till Hs. Vingbredd 15-20 mm. Larven lever i juni till augusti i ett hopveckat blad på olvon, förpuppning i näringsväxten. Synonym Acleris logiana sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer