Mygglik glasvinge
Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758)

Mygglik glasvinge Synanthedon culiciformis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758), hane. Mygglik glasvinge förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 20-27 mm. Larven lever i björk och al men även andra lövträd, startar gången mellan bark och ved men borrar sig senare in i veden, förpuppning i stammen.

Mediafiler på webben
Läs mer