Slåtterblomsmal
Kessleria fasciapennella (Stainton, 1849)

Slåtterblomsmal Kessleria fasciapennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Kessleria.)
Rödlistestatus i Sverige: Kunskapsbrist (DD) 
(prep 10163)Kessleria fasciapennella (Stainton, 1849). Slåtterblomsmal.

Beskrivning

Vingbredd 14-18 mm. Huvudhår gråvita. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar gråvita med svarta prickar och en mörkbrun teckning. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer där det växer slåtterblommor.

Associationer

Näringsväxt: Parnassia palustris.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i augusti-september samt efter övervintring maj-juni. Det första larvstadiet gör spiralformade minor i bladen. Senare larvstadier bygger ett gömsle av silke vid bladundersidans bas. Härifrån görs utflykter då larven gnager på bladen. Förpuppning i en vit, gles kokong i markförnan.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Medelpad till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer