Orangespetsad gråmal
Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786)

Orangespetsad gråmal Pseudoswammerdamia combinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pseudoswammerdamia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10164)Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786). Orangespetsad gråmal.

Beskrivning

Vingbredd 13-17 mm. Huvudhår vita. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar gråvita med svarta prickar och en orange fläck i spetsen. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer där det växer slån.

Associationer

Näringsväxt: Prunus spinosa.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven lever på slån, först minerande i en vit fläckmina för att senare leva i ett kraftigt, vitt spinn, ofta flera larver tillsammans. Förpuppning i en vit kokong i spinnet.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt längs kusten från Skåne till Uppland. I övriga Norden har den tagits i Danmark och södra Norge och men saknas i Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer