Grönt rotfly
Staurophora celsia (Linnaeus, 1758)

Grönt rotfly Staurophora celsia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Staurophora.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Staurophora celsia (Linnaeus, 1758). Grönt rotfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 35-44 mm. Larven lever på rötterna av diverse gräs, förpuppning i en silkesklädd håla i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer