Vitfläckat gräsfly
Mythimna conigera (Denis & Schiffermüller, 1775)

Vitfläckat gräsfly Mythimna conigera T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Mythimna conigera (Denis & Schiffermüller, 1775). Vitfläckat gräsfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 31-38 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer