Violettbandat gulvingfly
Xanthia togata (Esper, 1788)

Violettbandat gulvingfly Xanthia togata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Xanthia togata (Esper, 1788). Violettbandat gulvingfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 28-37 mm. Larven lever på diverse lövträd och örter, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Phalaena lutea Ström, 1783 nec Stoll, 1781

Mediafiler på webben
Läs mer