Rödskimrande ängsfly
Oligia latruncula (Denis & Schiffermüller, 1775)

Rödskimrande ängsfly Oligia latruncula T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Oligia latruncula (Denis & Schiffermüller, 1775). Rödskimrande ängsfly förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 22-27 mm. Larven lever i stjälk och rotstock på gräs, förpuppning i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer