Grå lövträdsbredvecklare
Syndemis musculana (Hübner, 1799)

Grå lövträdsbredvecklare Syndemis musculana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Syndemis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep. 4590)Syndemis musculana (Hübner, 1799). Grå lövträdsbredvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 15-22 mm. Larven lever från juli till våren i en bladrulle av diverse träd och örter, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer