Månflickslända
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840)

Månflickslända - Coenagrion lunulatum T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Övriga Coenagrion-arter och sjöflickslända. Jämfört med spjutflicksländan har månflicksländans hane större svarta partier på bakkroppens ovansida.

Beskrivning

Bakkropp 22-26 mm, bakvinge 16-20 mm. Månflicksländan skiljs från övriga Coenagrion-arter bl.a. på att den har gulgrön undersida. Hanen har "månformad" teckning (ej skaft, med eller utan sidostreck) på andra bakkroppssegmentet.

Biologi

Habitat

Växtrika dammar och sjöar.

Utbredning

Månflicksländan är mer lokal än spjutflicksländan men kan eventuellt vara vanligare än man tidigare trott. Arten kan alltså vara förbisedd. Den är funnen lokalt norrut till Västerbotten och på Öland (men ej på Gotland). Flygtid. Från slutet av maj till juli.

Mediafiler på webben
Läs mer