Tappfläckat backfly
Parastichtis ypsillon (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tappfläckat backfly Parastichtis ypsillon T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Parastichtis ypsillon (Denis & Schiffermüller, 1775). Tappfläckat backfly förekommer sällsynt från Sk till Vb. Vingbredd 35-39 mm. Larven lever mellan sammanspunna skott och blad av asp, björk och sälg, förpuppning i en kokong på marken. Synonym Noctua fissipuncta Haworth, 1809

Mediafiler på webben
Läs mer