Myrgräsfjäril
Oeneis norna (Thunberg, 1791)

Myrgräsfjäril Oeneis norna T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Oeneis norna (Thunberg, 1791), hane, hona, undersida. Myrgräsfjäril förekommer sällsynt från Hr till To. Vingbredd 37-54 mm. Larven lever på gräs, förpuppning på marken i ett tunt spinn.

Mediafiler på webben
Läs mer