Vitkantat korgblomsmott
Phycitodes maritima (Tengström, 1848)

Triangelpunkterat korgblomsmott Phycitodes maritima T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phycitodes maritima (Tengström, 1848). Triangelpunkterat korgblomsmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 19-24 mm. Larven lever i juli augusti i blommor av stånds, renfana och rölleka, förpuppning på marken. Synonym Homoeosoma carlinella Heinemann, 1865

Mediafiler på webben
Läs mer