Lappvideguldmal
Phyllonorycter rolandi (Svensson, 1966)

Lappvideguldmal Phyllonorycter rolandi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter rolandi (Svensson, 1966). Lappvideguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-10 mm. Huvudhår smutsbruna framtill, vita baktill. Antenner ringade med vita spetsar men svarta i yttersta antennlederna, något kortare än framvingelängden. Framvingarna orangebruna. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. Den innersta flyter ofta samman med bakkantshaken. På bakkanten fins tre hakar samt en liten vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar vid första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i fjälltrakter där det växer lappvide.

Associationer

Näringsväxt: Salix lapponum.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever i en undersidig mina.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Dalarna till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i norra Norge, norra Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer