Aspfjäril
Limenitis populi (Linnaeus, 1758)

Aspfjäril Limenitis populi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Limenitis populi (Linnaeus, 1758). Aspfjäril förekommer sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 69-90 mm. Larven lever på asp och poppel, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer