Humlemott
Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)

Humlemott Aphomia sociella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10695)Aphomia sociella (Linnaeus, 1758). Humlemott förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 23-38 mm. Larven lever från augusti till november i humle och getingbon, förpuppning tillsammans i ett kraftigt spinn.

Mediafiler på webben
Läs mer