Myrstacksmal
Myrmecozela ochraceella (Tengström, 1848)

Myrstacksmal Myrmecozela ochraceella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Myrmecozela.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep. 10097)Myrmecozela ochraceella (Tengström, 1848). Myrstacksmal.

Beskrivning

Vingbredd 13-17 mm. Huvudhår ockragula. Antenner ca tre fjärdedelar av framvingelängden. Framvingarna enfärgat gulaktiga. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns på mossar och myrar där det finns myrstackar.

Associationer

Värddjur: Formica aquilonia, F. lugubris.

Beteende

Fjärilen flyger på från sent på kvällen till tidig morgon.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever av multnande organiskt material som finns i myrstackar.

Utbredning

Förekommer sällsynt i södra Sverige, något mera allmänt i norr. I övriga norden finns den i norra Danmark, södra Norge och södra samt norra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer