Svartfläckig högstjärt
Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775)

Svartgrå högstjärt Clostera anachoreta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775), hane. Svartgrå högstjärt förekommer sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 25-35 mm. Larven lever främst på asp och sälg, förpuppning i en gles vävnad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer