Fruktträdslavmätare
Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)

Fruktträdslavmätare Peribatodes rhomboidaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, hona. Fruktträdslavmätare förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 35-40 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer