Backvickermal
Xystophora carchariella (Zeller, 1839)

Backvickermal Xystophora carchariella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Xystophora carchariella (Zeller, 1839). Backvickermal förekommer sällsynt i Sm. Vingbredd 11-12 mm. Larven lever i sammanspunna blad av backvicker och andra ärtväxter.

Mediafiler på webben
Läs mer