Kantsäckspinnare
Dahlica triquetrella (Hübner, 1813)

Kantsäckspinnare Dahlica triquetrella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dahlica triquetrella (Hübner, 1813). Kantsäckspinnare.

Beskrivning

Hanen saknas i Norden och honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 3-4 mm. Huvud mörkbrunt, bakkropp brungul med gråaktig analull. Antenner cirka en femtedel av kroppslängden. Honans analull är gråaktig vilket skiljer den från Dahlica lichenella som har vit analull.

Biologi

Habitat

Finns i torra miljöer.

Associationer

Värdväxter: Lavar, multnande växter.

Beteende

Honan avlägsnar sig sällan långt från larvsäcken.

Livscykel

Flyger i april-maj. Den säckbärande larven lever på lavar och multnande växter samt bitar av larvhudömsningsrester. Säckens längd 6-9 mm, tydligt trekantig samt klädd med sand och mindre växtrester. Den har en ettårig utveckling.

Utbredning

Påträffas allmänt från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge.

Mediafiler på webben
Läs mer