Pilörtdystermal
Monochroa hornigi (Staudinger, 1883)

Pilörtdystermal Monochroa hornigi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Monochroa hornigi (Staudinger, 1883). Pilörtdystermal förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 9-12 mm. Larven lever i stjälken på pilört, förpuppning i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer