Dahls jordfly
Diarsia dahlii (Hübner, 1813)

Dahls jordfly Diarsia dahlii T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Diarsia dahlii (Hübner, 1813). Dahls jordfly förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 28-40 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer