Krisslegnidmal
Tebenna bjerkandrella (Thunberg, 1784)

Krisslegnidmal Tebenna bjerkandrella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Tebenna.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
(prep 10667)Tebenna bjerkandrella (Thunberg, 1784). Krisslegnidmal förekommer sällsynt på Öl och i Vg. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i juni i väv på sammanspunna blad av krissla, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer