Sädesängsfly
Apamea sordens (Hufnagel, 1766)

Sädesängsfly Apamea sordens T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apamea sordens (Hufnagel, 1766). Sädesängsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 30-40 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong på marken. Synonym Noctua basilinea Denis & Schiffermüller, 1775

Mediafiler på webben
Läs mer