Väddklintfrövecklare
Eucosma fulvana (Stephens, 1834)

Väddklintfrövecklare Eucosma fulvana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Det finns inga trivialnamn i vår databas.

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eucosma fulvana (Stephens, 1834), hona. Väddklintfrövecklare har visat sig vara en tvillingart med rödklintfrövecklare. Den har hittills påträffast från Sk till Gä. Vingbredd 14-22 mm. Larven lever i augusti september i blomkorgarna av väddklint, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer