Kärringtandvecklare
Cydia succedana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Käringtandvecklare Cydia succedana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cydia succedana (Denis & Schiffermüller, 1775). Käringtandvecklare förekommer sällsynt från Sk till Jä. Vingbredd 11-16 mm. Larven lever i juli augusti i baljorna av ginst, harris och Käringtand, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer