Zetterstedts malmätare
Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839)

Zetterstedts malmätare Eupithecia intricata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839). Zetterstedts malmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 20-22 mm. Larven lever på en, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer