Vitfläckig björkknoppvecklare
Apotomis turbidana (Hübner, 1825)

Vitfläckig björkknoppvecklare Apotomis turbidana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apotomis turbidana (Hübner, 1825). Vitfläckig björkknoppvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 19-23 mm. Larven lever i maj juni mellan sammanspunna blad på björk, förpuppning i näringsväxten. Synonym Tortrix corticana Hübner, 1799

Mediafiler på webben
Läs mer