Linjerad tistelsäckmal
Coleophora peribenanderi Toll, 1943

Linjerad tistelsäckmal Coleophora peribenanderi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora peribenanderi Toll, 1943. Linjerad tistelsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Dr. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever i en rörsäck på tistlar.

Mediafiler på webben
Läs mer