Spetsvingad malmätare
Eupithecia conterminata (Lienig & Zeller, 1846)

Spetsvingad malmätare Eupithecia conterminata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia conterminata (Lienig & Zeller, 1846). Spetsvingad malmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 14-17 mm. Larven lever på gran, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer