Krisslekorgmal
Apodia bifractella (Duponchel, 1843)

Krisslekorgmal Apodia bifractella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Apodia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10388)Apodia bifractella (Duponchel, 1843). Krisslekorgmal förekommer tämligen sällsynt i Up samt på Öl, Go. Vingbredd 9-12 mm. Larven lever i blomhuvuden på krissla, förpuppning i blomhuvudet.

Mediafiler på webben
Läs mer