Krönt malmätare
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)

Krönt malmätare Chloroclystis v-ata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Chloroclystis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809). Krönt malmätare förekommer sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 16-19 mm. Larven lever på blommor, knoppar och frukter av diverse örter, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer