Liten grönglanssäckmal
Coleophora fuscocuprella Herrich-Schäffer, 1861

Liten grönglanssäckmal Coleophora fuscocuprella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora fuscocuprella Herrich-Schäffer, 1861. Liten grönglanssäckmal förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 8-10 mm. Larven lever i en lappsäck på hassel och björk.

Mediafiler på webben
Läs mer